Home What's new Our work Liabilities Regulation Publications Links Vaalputs


 

 

Posbus 582 Pretoria 0001 Republiek van Suid Afrika  Privaatsak X7 Springbok 8240 Republiek van Suid Afrika

Vaalputs Tel: 027 718 8400 Pretoria: (012) 305 6406  Vaalputs Faks: 027 718 8418 Pretoria: (012) 305 6236

Vaalputs E-pos: wbeukes@necsa.co.za  Pretoria: paula@necsa.co.za

DESEMBER 2005 VAALPUTS NUUSBRIEF

Die bestuur en personeel van Necsa wens hiermee al ons getroue Vaalputs Kommunikasie Forum (VKF) lede, n Gesende Kersfees en voorspoedige Nuwe Jaar toe.

 

 

 

Volgens wetsvereistes moet Vaalputs kwartaaliks met die gemeenskappe rondom Vaalputs, skakel in verband met kernveiligheidsaspekte. Die forum bestaan al geruime jare.

Baie geluk aan ons nuwe bestuur vir 2006: Vlnr: Ondervoorsitter: Mnr E Claase; Voorsitter Mev Lot en uitgaande voorsitter, Oom Japie Brand. Baie dankie vir u getroue ondersteuning en bereidwilligheid.

Op 1 Desember het Vaalputs n HIV "AIDS" dag gehou, waartydens personeel deel geneem het aan n bewusmakingsprogram. Necsa sou graag inskakel by n program op Springbok, maar ongelukkig het ons geen kennis daarvan gedra nie. Ons sal graag volgende jaar by n groter aksie groep wou inskakel. As iemand vir ons meer inligting kan stuur, sal ons dit baie waardeer.

 

 

  

   

Necsa het ook n geskenkinsamelings aksie vir kinders met lewens bedreigende siektes geloods met "Reach for a Dream" gedoen. Ons beplan om van die geskenke in die Vaalputs area uit te deel.

Ons waardeer die moeite at mense doen om die VKF-vergaderins by te woon en terugvoering aan die gemeenskappe te gee. Ons sien uit om meer voorstelle te ontvang oor hoe ons skakelingsaksies nog verder kan verbeter.

Baie dankie aan Lucians Transport Services, wat getrou die mense oplaai en na Vaalputs toe bring. Dit sal waardeer word as die vervoeraksie beter gekoordineer kan word om sodoende meer mense by die vergadering te kry.

Necsa beplan ook om saam met opvoedkundige instellings fasiliteite en bekwame tegnici beskikbaar te stel om belangstellendes in die tegniese rigtings op te lei. Ons ondersteun ook aksies by skole om die wetenskappe te bevorder.